+34 931 021 022 ti@meja.cat

Aplicacions de Gestió i Programació

Aplicacions complertes i intuitives per gestionar i controlar diferents sectors de serveis.
Desenvolupades en un entorn Microsoft Office 365 totalment adaptables a les necessitats específiques de cada client.

COMPTABILITAT

Aplicació de comptabilitat orientada a petites empreses i autònoms que necessitin una eina complerta i d’ús amigable. Enllaça automàticament les dades comptables de la resta d’aplicacions del grup.

DETALL
 • Personalització de l’entrada d’assentaments
 • Enllaç amb les aplicacions del grup
 • Gestió de Clients i proveïdors
 • Assistent per entrades de factures i venciments
 • Assistent per a la conciliació bancària
 • Assistent per impostos
 • Gestió interactiva de venciments
 • Gestió interactiva de majors de comptes
 • Personalització dels llistats i balanços
 • Exportació de dades a varis formats

GESTIÓ DE PROJECTES

Per a empreses d’enginyeria i professionals que treballen en projectes. Control d’equips, prioritats i responsabilitats. Divisió dels projectes en tasques. Establiment d’objectius i control de costos.

DETALL
 • Gestió d’usuaris i hores treballades
 • Gestió de despeses a projectes
 • Gestió de clients 
 • Facturació automàtica de projectes
 • Facturacions periòdiques de serveis
 • Pressupostos
 • Venciments
 • Projectes dividits en tasques i tipus de treballs
 • Tarificació per projecte, client o tipus de treball
 • Enllaç a comptabilitat

COMANDES I FACTURACIÓ

Per a petites empreses. Control d’entregues i d’existències en estoc. Facturació directe de productes. Es recomana la seva instal·lació conjuntament amb l’aplicació de comptabilitat.

DETALL
 • Gestió de comandes
 • Gestió d’albarans
 • Gestió de factures
 • Gestió de Clients
 • Gestió de proveïdors
 • Gestió d’entrades de producte
 • Productes i famílies de productes
 • Personalització de preus
 • Versió reduïda per TPV
 • Enllaç a comptabilitat

GESTIÓ DE TRANSPORT

Aplicació de gestió orientada a transportistes i operadors de transport. Especialitzada en el transport terrestre de granels. Control i estadístiques de ports tant de clients com de possibles treballadors que gestina l’operador.

DETALL
 • Gestió de mercaderies transportades
 • Gestió de llocs de càrrega i descàrrega
 • Control de viatges, pesos i matrícules
 • Gestió de clients, proveïdors i transportistes
 • Facturació automàtica de viatges
 • Auto-factures de transportistes
 • Importació i exportació de dades
 • Control de costos
 • Enllaç a comptabilitat

GESTIO FÀBRICA PINSOS

Aplicació de comptabilitat orientada a petites empreses i autònoms que necessitin una eina complerta i d’ús amigable. Enllaça automàticament les dades comptables de la resta d’aplicacions del grup.

DETALL
 • Gestió de matèries primeres i medicacions
 • Gestió de productes i famílies de productes
 • Receptes veterinàries digitals
 • Gestió de transport i repartiments
 • Control de costos i consums
 • Gestió de magatzem i existències
 • Gestió de clients i proveïdors
 • Gestió de venciments
 • Enllaç a comptabilitat

GESTIÓ DE L'AIGUA

Adreçat a empreses distribuïdores d’aigua de petits municipis amb necessitats de facturar l’aigua i gestionar els impostos i cànons corresponents. La facturació és automàtica a partir de la definició d’usuari.

DETALL
 • Registres de lectures dels abonats
 • Gestió d’impostos i cànons sobre el consum
 • Gestió d’abonats
 • Gestió de domiciliacions bancàries
 • Gestió de punts de control
 • Gestió de punts de subministrament
 • Assistents per la generació d’impostos
 • Control i estadístiques de consum
 • Control de costos

FORMULARI DE CONTACTE

Si tens qualsevol consulta contacte amb nosaltres

Adreça

08269 Salo

Telèfon contacte

(+34)610 285 440

Email

ti@meja.cat